Kongre Öncesi Kurslar

Acil Dahiliye Kursu

 SALON G
 ACİL DAHİLİYE KURSU
13:00Açılış
Dr. Kerim Güler, Dr. Tufan Tükek
13:00-13:45Vakalarla Kardiyak Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Samim Emet, Dr. Naci Şenkal,Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, Dr. Cafer Zorkun, Dr. Gazi Çapar
13:45-14:30Vakalarla Hematolojik Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Murat Köse, Dr. Kıvanç Çefle, Dr. Fadimenur Demiralay
14:30-15:00Kahve Arası
15:00-15:45Vakalarla Nefrolojik Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Halil Yazıcı, Dr. Naci Şenkal,

Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, Dr. Kübra Kayıkçı
15:45-16:30Vakalarla Endokrinolojik Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Özlem Soyluk, Dr. Murat Köse, Dr. Kıvanç Çefle, Dr. Timurhan Cebeci
16:30-17:15Vakalarla  Gastroenterohepatolojik Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Kadir Demir, Dr. Naci Şenkal,Dr. Alpay Medetalibeyoğlu
17:15-17:30
Kurs Kapanış

Ultrason Kursu

 SALON F
 

ULTRASON KURSU

13:00-13:10Giriş
Dr. Serhat Ünal
13:10-14:00
 • İç Hastalıkları Pratiğinde POCUS
 • Ultrasonografinin ABC’si – Temel Bilgiler
 • Ultrason Fiziği ve İnceleme Tekniği
  Dr. Oğuz Abdullah Uyaroğlu
14:00-14:40
 • Hepatobiliyer Ultrasonografi
 • Üriner Sistem Ultrasonografisi
  Dr. Ahmet Kutlay
14:40-15:20Pratik-1
Tüm eğiticiler
15:20-15:40Kahve Arası
15:40-16:00Akciğer Ultrasonografisi
Dr. Oğuz Abdullah Uyaroğlu
16:00-16:20
 • Abdominal Aorta Ultrasonografisi
 • İnferior Vena Kava Ultrasonografisi
  Dr. Fatıma Özkaya Kutluay
16:20-16:40Alt Ekstremite DVT Ultrasonografisi
Dr. Ali Can Kurtipek
16:40-17:10Pratik-2
Tüm eğiticiler
17:10-17:30

Geri Bildirim, Tartışma,Sertifikaların verilmesi 
Tüm eğiticiler

Temel Yoğun Bakım Kursu

 SALON E
 TEMEL YOĞUN BAKIM KURSU
11:00-11:30Açılış ve Tanışma
11:30-11:50Yoğun Bakıma Hasta Danışılma Kararı
Dr. Burçin Halaçlı
11:50-12:10Yoğun Bakımda Hasta Bakımının Temelleri
Dr. Özlem Çakın
12:10-12:30Oksijen Tedavisi İlkeleri
Dr. Esat Kıvanç Kaya
12:30-12:50Non-invaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Meltem Şimşek
13:00-14:00Öğle Yemeği
14:00-14:20İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Arzu Topeli İskit
14:20-14:40Sepsis Şok
Dr. Mehmet Yıldırım
14:40-15:00Kahve Arası
15:00-17:30


İstasyon 1: Hava Yolu Uygulamaları
Dr. Esat Kıvanç Kaya
İstasyon 2: Santral Katater Uygulamaları
Dr. Meltem Şimşek
İstasyon
3:
MV Uygulamaları 
Dr. Özlem Çakın
İstasyon 4: Simule Hasta Pratiği 
Dr. Mehmet Yıldırım

TİHUD DM ve Yeni Anti-Diyabetik İlaçlar Kursu

 SALON D
 TİHUD DM VE ANTİ-DİYABETİK İLAÇLAR KURSU
13:00-14:00Oturum Başkanları:
Dr. Nuri Çakır,Dr. Erol Bolu
13:00-13:20Metformin
Dr. İlhan Tarkun
13:20-13:40Sülfonilüre/Meglitinide
Dr. Oğuzhan Deyneli
13:40-14:00GLP-1 Rsp Agonistleri
Dr. Ramazan Sarı
14:00-14:30Kahve Arası
14:30-15:50Oturum Başkanları:
Dr. Engin Güney, Dr. Murat Yılmaz
14:30-14:50Dual (GLP-1/GIP) Agonistler
Dr. Dilek Yavuz
14:50-15:10SGLT2 İnhibitörleri
Dr. Metin Güçlü
15:10-15:30DPP4 İnhibitörleri
Dr. Özen Öz Gül
15:30-15:50PPR-Gama Agonistleri
Dr. Halil Önder Ersöz
15:50-16:00Kahve Arası
16:00-17:30Gerçek Yaşamdan Vakalar
Tüm Konuşmacılar
Scroll to top