News

Acil Dahiliye Kursu

 SALON G
 ACİL DAHİLİYE KURSU
13:00Açılış
Dr. Kerim Güler, Dr. Tufan Tükek
13:00-13:45Vakalarla Kardiyak Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Samim Emet, Dr. Naci Şenkal,Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, Dr. Cafer Zorkun, Dr. Gazi Çapar
13:45-14:30Vakalarla Hematolojik Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Murat Köse, Dr. Kıvanç Çefle, Dr. Fadimenur Demiralay
14:30-15:00Kahve Arası
15:00-15:45Vakalarla Nefrolojik Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Halil Yazıcı, Dr. Naci Şenkal,

Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, Dr. Kübra Kayıkçı
15:45-16:30Vakalarla Endokrinolojik Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Özlem Soyluk, Dr. Murat Köse, Dr. Kıvanç Çefle, Dr. Timurhan Cebeci
16:30-17:15Vakalarla  Gastroenterohepatolojik Aciller
Tartışmacılar:
Dr. Kadir Demir, Dr. Naci Şenkal,Dr. Alpay Medetalibeyoğlu
17:15-17:30
Kurs Kapanış

Ultrason Kursu

 SALON F
 

ULTRASON KURSU

13:00-13:10Giriş
Dr. Serhat Ünal
13:10-14:00
 • İç Hastalıkları Pratiğinde POCUS
 • Ultrasonografinin ABC’si – Temel Bilgiler
 • Ultrason Fiziği ve İnceleme Tekniği
  Dr. Oğuz Abdullah Uyaroğlu
14:00-14:40
 • Hepatobiliyer Ultrasonografi
 • Üriner Sistem Ultrasonografisi
  Dr. Ahmet Kutlay
14:40-15:20Pratik-1
Tüm eğiticiler
15:20-15:40Kahve Arası
15:40-16:00Akciğer Ultrasonografisi
Dr. Oğuz Abdullah Uyaroğlu
16:00-16:20
 • Abdominal Aorta Ultrasonografisi
 • İnferior Vena Kava Ultrasonografisi
  Dr. Fatıma Özkaya Kutluay
16:20-16:40Alt Ekstremite DVT Ultrasonografisi
Dr. Ali Can Kurtipek
16:40-17:10Pratik-2
Tüm eğiticiler
17:10-17:30

Geri Bildirim, Tartışma,Sertifikaların verilmesi 
Tüm eğiticiler

Temel Yoğun Bakım Kursu

 SALON E
 TEMEL YOĞUN BAKIM KURSU
11:00-11:30Açılış ve Tanışma
11:30-11:50Yoğun Bakıma Hasta Danışılma Kararı
Dr. Burçin Halaçlı
11:50-12:10Yoğun Bakımda Hasta Bakımının Temelleri
Dr. Özlem Çakın
12:10-12:30Oksijen Tedavisi İlkeleri
Dr. Esat Kıvanç Kaya
12:30-12:50Non-invaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Meltem Şimşek
13:00-14:00Öğle Yemeği
14:00-14:20İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Dr. Arzu Topeli İskit
14:20-14:40Sepsis Şok
Dr. Mehmet Yıldırım
14:40-15:00Kahve Arası
15:00-17:30


İstasyon 1: Hava Yolu Uygulamaları
Dr. Esat Kıvanç Kaya
İstasyon 2: Santral Katater Uygulamaları
Dr. Meltem Şimşek
İstasyon
3:
MV Uygulamaları 
Dr. Özlem Çakın
İstasyon 4: Simule Hasta Pratiği 
Dr. Mehmet Yıldırım

TİHUD DM ve Yeni Anti-Diyabetik İlaçlar Kursu

 SALON D
 TİHUD DM VE ANTİ-DİYABETİK İLAÇLAR KURSU
13:00-14:00Oturum Başkanları:
Dr. Nuri Çakır,Dr. Erol Bolu
13:00-13:20Metformin
Dr. İlhan Tarkun
13:20-13:40Sülfonilüre/Meglitinide
Dr. Oğuzhan Deyneli
13:40-14:00GLP-1 Rsp Agonistleri
Dr. Ramazan Sarı
14:00-14:30Kahve Arası
14:30-15:50Oturum Başkanları:
Dr. Engin Güney, Dr. Murat Yılmaz
14:30-14:50Dual (GLP-1/GIP) Agonistler
Dr. Dilek Yavuz
14:50-15:10SGLT2 İnhibitörleri
Dr. Metin Güçlü
15:10-15:30DPP4 İnhibitörleri
Dr. Özen Öz Gül
15:30-15:50PPR-Gama Agonistleri
Dr. Halil Önder Ersöz
15:50-16:00Kahve Arası
16:00-17:30Gerçek Yaşamdan Vakalar
Tüm Konuşmacılar

Konuşma Özeti Yükleme Formu

Kongre Davet

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Continue Reading

Hekim Bilimsel Programı

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Continue Reading

21. Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı

21. Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu

Değerli meslektaşlarımız,
21. Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı başvuru formu aşağıda bilginize sunulmuştur. Sınav başvuru bedeli 200 TL‘dir. İlgili tutarın aşağıda yer alan banka hesaplarına yatırıldıktan sonra başvuru formu ile birlikte dekontu yüklemeniz gerekmektedir.

Banka Hesap Detayları
Hesap AdıTürk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Banka AdıYapı-Kredi Bankası
TL IBAN NoTR30 0006 7010 0000 0071 0909 55

Hemşirelik Bilimsel Programı

Hemşirelik Bilimsel Programı

2 Ekim 2024, Çarşamba
SaatSalon H
 

META ANALİZ KURSU
Kurs Koordinatörleri: Dr. Zeynep Özer, Dr. Ayşe Arıkan Dönmez,
Dr. Murat Bektaş (Online)

13:30-14:30

Meta-Analizin Önemi
Meta-Analizin Yapısal Değerlendirmesi
Araştırma Sorusu

Sistematik Literatür Tarama ve Seçim Kriterleri
Seçim Süreci
Veri Çıkarma
Yanlılık (Bias) Risk Değerlendirmesi
Heterojenlik
Kanıt Kesinliği/Kalite Değerlendirmesi
Dr. Murat Bektaş

14:30-14:45

Meta-Analizin İstatistiksel Değerlendirmesi
Etki Büyüklükleri ve Güven Aralıkları

Etki Modeli
Yanlılık ve Duyarlılık Analizleri
Dr. Murat Bektaş

14:45-15:00

Meta-Analiz Sonuçlarının Sunumu
Tabloların Yorumlanması

Grafiklerin Yorumlanması
Dr. Murat Bektaş

15:00-15:15Kahve Arası
15:15-16:15

Meta-Analiz Tartışma Bölümünün Değerlendirmesi
Ana Bulguların Özeti

Derlemeye Dahil Edilen Kanıtların Sınırlılıkları
Derleme ve İnceleme Süreçlerinin Sınırlılıkları
Olası Bias Kaynakları ve Heterojenliğin Tartışılması
Dr. Murat Bektaş

16:15-16:45Meta-Analiz Atölyesi
Dr. Zeynep Özer,Dr. Murat Bektaş, Dr. Ayşe Arıkan Dönmez
3 Ekim 2024, Perşembe
SaatSalon H
09:00-09:30Açılış Konuşmaları
Dr. Nuran Akdemir  
09:00-10:30

Konferans 1
Oturum Başkanları: Dr. Nuran Akdemir, Dr. Sevgisun Kapucu

Konu: Kaos’tan Karmaşıklığa, Öz’den Öz’e Şefkat
Konuşmacı: Dr. Sultan Taşcı

10:30-11:00Kahve Arası
11:00-12:30Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları:
Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş, Dr. Neşe Uysal
12:30-13:30Öğle Yemeği
13:30-15:00Panel 1: Güncel Kılavuzlar Işığında Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Yönetimi
Oturum Başkanları:
Dr. Nermin Olgun, Dr. Hatice Sütçü
 – Diyabet
Dr. Şeyda Özcan
 – Hipertansiyon ve Aritmiler
Dr. Betülay Kılıç
 – Böbrek Hastalıkları
Dr. Nazan Kılıç Akça
15:00-15:30Kahve Arası
15:30-16:30Forum Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr. Yasemin Tokem, Dr. Serap Ünsar
 – Biyolojik Ajan Kullanımında Hemşirenin Kilit Rolü ve Güncel Uygulamalar
Dr. Fatma İlknur Çınar
 – Biyolojik Ajan Uygulama Süreçlerinde Yönetim
Naci Duran
4 Ekim 2024, Cuma
SaatSalon H
09:00-10:00Bilinçli Farkındalık Uygulamaları 1
Tema 1: Öz Sevgi Şefkat Meditasyonu
Dr. Sabire Yurtsever
10:00-11:00Panel 2:Onkoloji Hemşireliği
Oturum Başkanları: Dr. Sevinç Kutlutürkan, Dr. Özlem Uğur
– Kanser İlişkili Tromboz: Optimal Klinik Yönetim İçin Öncü Stratejiler
Dr. Gülsüm Nihal Çürük
– Onkoloji Hastası ile İletişim: Kişiliğin Kodları
Dr. Hayriye Dilek Hamurcu
11:00-11:30Kahve Arası
11:30-12:30Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları:
Dr. Fatma Özkan Tuncay, Dr. Hümeyra Zengin
12:30-13:30Öğle Yemeği
13:30-15:00Panel 3:Geriatrik Hastada Bakım Yaklaşımları
Oturum Başkanları:
Dr. Ayfer Karadakovan, Dr. Özlem Küçükgüçlü
– Kırılgan Yaşlıda Hemşirelik Yönetimi
Dr. Bilge Bal Özkaptan
– Geriatrik Bireyler için İnovatif Yaklaşımlar
Dr. Songül Karadağ
– Geriatrik Bireylere Sık Önerilen Destek Ürünleri
Dr. Mert Eşme
15:00-15:30Kahve Arası
15:30-16:00Konferans 2: Polifarmasi ve Yaşanan Sorunlar
Oturum Başkanları:
Dr. Nimet Ovayolu, Dr. Emine Kıyak
Konuşmacı:
Dr. Emre Kara
5 Ekim 2024, Cumartesi
SaatSalon H
10:00-11:00Panel 4: Kritik Hasta Bakımının Temelleri
Oturum Başkanları:
Dr. Sakine Boyraz Özkavak, Dr. Ayşegül Öztürk Birge
– Acı Çekme
Dr. Banu Çevik
– FASTHUG-BID
Dr. Vesile Ünver
11:00-11:30Kahve Arası
11:30-12:30Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları:
Dr. Mukadder Mollaoğlu, Dr. Nuran Tosun
12:30-13:30Öğle Yemeği
13:30-14:00Konferans 3: Subakut Tiroidit Deneyimi: Hemşirelik Bakış Açısıyla
Oturum Başkanları:
Dr. Özlem Ovayolu, Dr. Nesrin Nural
Konuşmacı:
Uzm. Hem. Okşan Aktaş
14:00-15:00Panel 5: Hemşirelikte Yapay Zeka Uygulamaları ve Geleceğimiz
Oturum Başkanları:
Dr. Fisun Şenuzun Aykar, Dr. Hicran Bektaş
– Hemşirelik Eğitiminde Yapay Zekanın Rolü
Dr. Arzu Uslu
– Hemşirelik Bakımında Yapay Zekanın Rolü
Dr. Sevil Güler
15:00-15:30Kahve Arası
15:30-16:00Konferans 4:Nasıl Beslenelim? Glutenli mi? Glutensiz mi?
Oturum Başkanları:
Dr. Hatice Tel Aydın, Dr. Nur İzgü
Konuşmacı:
Dr. Taylan Kav
16:00-16:30Kapanış ve Değerlendirme
Dr. Nuran Akdemir
Scroll to top